maandag 6 april 2020
Dojo Saikoro
Welkom bij Dojo Saikoro Minimaliseren

Laatste update : 28 februari 2020.

Welkom op de website van Dojo Saikoro, dé Budovereniging van Hoofddorp en omstreken. Inmiddels een begrip voor 12,5  jaar! 

In een veilige en gezellige omgeving geven Rogier van der Peijl en Sergio Schouten vol enthousiasme karate en jiu-jitsu lessen aan leerlingen in de leeftijd vanaf 8 jaar.

Het doel van lessen is niet enkel het aanleren van verschillende (verdedigings-)technieken maar ook komen de omgang met medeleerlingen en het opbouwen van zelfvertrouwen aan de orde. Het gaat bij Dojo Saikoro om zelfontplooiing op zo veel mogelijk gebieden.

Dat de gemoedelijke sfeer niet in de weg staat aan een goede en intensieve training is het beste te ervaren in een proefles.

Hierbij nodigen wij u of uw kind dan ook uit om eens een les mee te komen doen.

Meld u aan via info@saikoro.nl en u krijgt zo snel mogelijk te horen op welke dag en tijd u of uw kind langs kan komen.Wij zien u graag verschijnen!!

  
Vraag Minimaliseren
Vakantie

Bij Saikoro volgen wij de schoolvakanties van de basisscholen. Alleen rond de zomervakantie en kerstvakantie wijkt dit soms af.   
Nieuws Minimaliseren

Aanvullende mededeling COVID-19

Beste leden e/o ouders van leden,

Gisteren, 31 maart 2020, is een aanvullende mededeling vanuit de regering gekomen. Men heeft besloten om de maatregelen, welke geldig waren t/m 6 april, te verlengen naar 28 april.

Voor ons zal dit betekenen dat we voorlopig dicht blijven t/m 3 mei, aangezien we ook rekening moeten houden met de meivakantie.

Examens
Jullie zullen begrijpen dat deze onderbreking van 2 maanden gevolgen heeft voor de examens. We hebben besloten om voor de zomervakantie, zelfs als we in mei weer mogen starten, geen examens te houden.

De examens voor 2020 zullen richting het einde van het jaar plaatsvinden. We zullen jullie op een later moment informeren over de datum.

Contributie
Voor wat betreft de contributie hebben we, in aanvulling op de eerdere mededeling, besloten om ook voor april geen contributie in rekening te brengen.

Net als voor maart zal dit het volgende betekenen:
- eind april zal er geen automatische incasso plaats zal vinden.
- voor de mensen die niet via deze methode betalen zullen we moeten gaan rekenen en handmatig geld terugstorten. Dit zal gebeuren op het moment dat we de sportschool weer openen, zodat we onnodig rekenwerk voorkomen.

We houden jullie uiteraard op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen!

Met vriendelijke groet,

Sergio Schouten
Rogier van der Peijl
Cor Verhoeven


lees verder ...
Contributie Minimaliseren

Voor het betalen de contributie bieden wij u de mogelijkheid om uw contributie naar eigen keuze op een van de volgende twee manieren te voldoen:

-  het jaarbedrag in 1 keer overmaken of

-  automatische incasso per maand

(maandbedrag = jaarbedrag gedeeld door 12)

Betaalt u niet in 1 keer maar heeft u ook nog geen automatische incasso, haal dan snel het formulier bij een van de docenten.

Check voor de hoogte van de contributie ook de website onder algemene informatie.

  
Agenda Minimaliseren
Event StartEvent EndTitle
10-4-2020 21:00 10-4-2020 21:30 Gesloten ivm goede vrijdag
12-4-2020 21:00 12-4-2020 21:30 Dangraadtraining
19-4-2020 21:00 19-4-2020 21:30 Stijlplatform trainingen
25-4-2020 21:00 2-5-2020 21:30 Meivakantie gesloten
26-4-2020 21:00 26-4-2020 21:30 Dangraadtraining
10-5-2020 21:00 10-5-2020 21:30 Dangraadtraining
17-5-2020 21:00 17-5-2020 21:30 Stijlplatform trainingen
24-5-2020 21:00 24-5-2020 21:30 Danexamens karate
14-6-2020 21:00 14-6-2020 21:30 Dangraadtraining
21-6-2020 21:00 21-6-2020 21:30 Stijlplatform trainingen
KBN / JBN Minimaliseren

In deze examen periode willen wij uw aandacht ook vestigen op de lidmaatschap van de Karate Bond Nederland e/o de Judo Bond Nederland. Ondanks dat voor velen Dan examens ver weg lijken is het toch verstandig om z.s.m. inschrijving bij de bond te regelen. Voor bijvoorbeeld wedstrijden is het verplicht lid te zijn van de KBN / JBN en voor deelname aan een Dan examen moet men 3 jaar lid zijn van de bond.

Inschrijving bij de KBN kan via www.kbn.nl
Inschrijving bij de JBN kan via
www.jbn.nl

  
Copyright (c) 2009 by Portal Partners B.V. GebruiksovereenkomstPrivacybeleid