dinsdag 22 mei 2018
Dojo Saikoro
Welkom bij Dojo Saikoro Minimaliseren

Laatste update : 29 april 2018

Welkom op de website van Dojo Saikoro, dé Budovereniging van Hoofddorp en omstreken die in 2018 10 jaar bestaat!! 

In een veilige en gezellige omgeving geven Rogier van der Peijl en Sergio Schouten vol enthousiasme karate en jiu-jitsu lessen aan leerlingen in de leeftijd vanaf 8 jaar.

Het doel van lessen is niet enkel het aanleren van verschillende (verdedigings)technieken maar ook komen de omgang met medeleerlingen en het opbouwen van zelfvertrouwen aan de orde. Het gaat bij Dojo Saikoro om zelfontplooiing op zo veel mogelijk gebieden.

Dat de gemoedelijke sfeer niet in de weg staat aan een goede en intensieve training is het beste te ervaren in een proefles.

Hierbij nodigen wij u of uw kind dan ook uit om eens een les mee te komen doen.

Meld u aan via info@saikoro.nl en u krijgt zo snel mogelijk te horen op welke dag en tijd u of uw kind langs kan komen.Wij zien u graag verschijnen!!

  
Vraag Minimaliseren
Mijn goede voornemens voor dit jaar

Antwoord versturen 
Vakantie

Vakanties 2018

In 2018 is er geen les bij Saikoro op de volgende momenten!

Voorjaarsvakantie van 24 februari tot en met 4 maart

Goede vrijdag 30 maart

Meivakantie 28 april tot en met 13 mei

zomer vakantie (na de examens) 18 juli tot en met 3 september  
Nieuws Minimaliseren

10 jarig bestaan e.a. meldingen
10-jarig bestaan
Volgend jaar bestaan we als vereniging 10 jaar! Daar mogen we best even bij stilstaan. Gedurende het jaar zullen we diverse dingen organiseren, wat we allemaal gaan doen houden we nog even geheim.

We willen het hele programma toelichten tijdens de eerste gezamenlijke les van het jaar op vrijdag 12 januari om 18:30. We verzoeken iedereen dan ook om echt te proberen aanwezig te zijn.

Communicatie met de leden
Gedurende het jaar proberen we iedereen zo goed mogelijk op de hoogte te houden van vakanties, wijzigingen en ander belangrijk nieuws. Uiteraard geven we dit zoveel mogelijk aan in de lessen. We maken echter ook gebruik van de e-mail en Facebook om iedereen zo goed mogelijk te kunnen bereiken. Om e-mails van te ontvangen moet u zich inschrijven op de website.

E-mail: ga naar de website, rechtsboven ziet u ‘registreren’. Door te registreren schrijft u zich in op de nieuwsbrieven die we via de e-mail versturen.

Contributie 2018
We hebben wederom de contributie gelijk gehouden. De tarieven die nu op de site staan gelden dus ook voor 2018.

Jaarbetalingen: alle leden die het jaar in 1x vooruitbetalen krijgen in januari een factuur.
Automatische incasso: doet u een maandelijkse betaling, u kunt dan gebruik maken van automatische incasso. Formulieren zijn bij de leraar beschikbaar.

lees verder ...
Contributie Minimaliseren

Voor het betalen de contributie bieden wij u de mogelijkheid om uw contributie naar eigen keuze op een van de volgende twee manieren te voldoen:

-  het jaarbedrag in 1 keer overmaken of

-  automatische incasso per maand

(maandbedrag = jaarbedrag gedeeld door 12)

Betaalt u niet in 1 keer maar heeft u ook nog geen automatische incasso, haal dan snel het formulier bij een van de docenten.

Check voor de hoogte van de contributie ook de website onder algemene informatie.

  
Agenda Minimaliseren
Event StartEvent EndTitle
10-6-2018 10:30 10-6-2018 12:00 Stijlplatformtraining 10:30/12:00 iedereen
17-6-2018 08:30 17-6-2018 10:00 Dangraad training Amsterdam karate
10-7-2018 18:00 10-7-2018 21:30 Karate examens
13-7-2018 18:00 13-7-2018 19:00 Jiu jitsu examens
18-7-2018 16:30 3-9-2018 17:00 Zomervakantie (geen les)
KBN / JBN Minimaliseren

In deze examen periode willen wij uw aandacht ook vestigen op de lidmaatschap van de Karate Bond Nederland e/o de Judo Bond Nederland. Ondanks dat voor velen Dan examens ver weg lijken is het toch verstandig om z.s.m. inschrijving bij de bond te regelen. Voor bijvoorbeeld wedstrijden is het verplicht lid te zijn van de KBN / JBN en voor deelname aan een Dan examen moet men 3 jaar lid zijn van de bond.

Inschrijving bij de KBN kan via www.kbn.nl
Inschrijving bij de JBN kan via
www.jbn.nl

  
Copyright (c) 2015 by Dojo Saikoro GebruiksovereenkomstPrivacybeleid