Menu Sluiten
DSC_0423 (2)
DSC_0583
DSC_0644 (2)
DSC_0213 (5)
previous arrow
next arrow

Dojo Saikoro

Welkom op de website van Dojo Saikoro. We hebben besloten dat de vereniging per eind 2024 zal ophouden te bestaan. Uiteraard bent u altijd welkom om contact met ons te zoeken, we nemen echter geen nieuwe leden meer aan.

Examens

EXAMENS Voor onze jeugd begint het laatste examen te naderen. Een waar we nog een keer willen knallen, maar ook met een traan naar toeleven.   Het idee is om de examens te houden op dinsdag 2 (karate) en vrijdag 5 juli (jiu jitsu).  Op 9 juli is dan de laatste (jeugd)les.   De laatste les zal een ouder-kindles zijn van 18:15 tot 19:15 en aansluitend zijn er wat kleine hapjes als een soort afscheid. Onze oudere leden zullen daar ook bij aanwezig zijn.  Aansluitend is het examen en sluit Saikoro haar deuren voor de jeugd en na de vakantie zullen alleen de…

Notulen Algemene Leden Vergadering 28-2-2024

Afgelopen woensdag hebben we een ledenvergadering om te stemmen over de opheffing van onze vereniging. Bij deze de notulen van deze vergadering:  Notulen ALV Saikoro 28-2-2024  Aanwezig: – 8 leden uit de volwassenen groep  Namens het bestuur: – Cor – Rogier – Sergio  1. Opening 19:08 uur 2. Jaarcijfers 2023 worden besproken. — a. De kascommissie heeft de stukken eerder al beoordeeld en heeft geen op- of aanmerkingen — b. De stukken zijn besproken en toegelicht. De ALV is akkoord en er wordt decharge verleend. 3. Er moet weer gestemd worden over het opheffen van de vereniging, omdat er op 14 februari niet voldoende opkomst was. Doel van het opheffen is om…

Opheffing vereniging

Beste leden en ouders van leden, Afgelopen woensdag hebben we een ledenvergadering om te stemmen over de opheffing van onze vereniging. Omdat voor deze stemming de vereiste aanwezigheid van 2/3 van de leden niet gehaald werd kon er formeel niet gestemd worden. De statuten schrijven voor dat er dan binnen 8 dagen tot 4 weken een nieuwe vergadering wordt uitgeschreven waarbij geen voorwaarden meer gelden voor de stemming anders dan een meerderheid van stemmen van de aanwezigen.Die vergadering al zijn op woensdag 28 februari 2024. Weer om 19:00 uur en wederom in de sportzaal waar we trainen. Naast het stemmen…