Algemene informatie

Trainingstijden

Dinsdagavond Karate:           
18.15-19.00 uur: Karate – jeugd
19.00-19.45 uur: Karate – jeugd
19.45-21.15 uur: Karate – junioren, senioren alle niveaus

Woensdagavond Jiu-jitsu:
19.00-21.00 uur: Jiu-jitsu – junioren en senioren, gevorderen

Vrijdagavond Karate:
18.00-19.00 uur: Karate – jeugd extra training
19.00-20.00 uur: Karate – jeugd, junioren en senioren extra training
20.00-21.00 uur: Karate – junioren, senioren alle niveaus extra training

Vrijdagavond Jiu-jitsu:        
18.00-18.45 uur: Jiu-Jitsu – jeugd groep 1
18.45-19.30 uur: Jiu-Jitsu – jeugd groep 2
19.30-21.00 uur: Jiu-Jitsu – junioren, senioren alle niveaus

Jeugd:     8 – 14 jaar
Junioren: 15 – 21 jaar
Senioren: 21 jaar en ouder      


Contributie:

Jeugd tot 15 jaar
1 maal trainen € 290 per jaar (€ 24,16 per maand)
2 maal trainen € 387 per jaar (€ 32,25 per maand) 

15 jaar en ouder
1 maal trainen € 368 per jaar (€ 30,66 per maand)
2 maal trainen € 477 per jaar ( € 39,75 per maand)

De contributies kunnen op twee wijzen worden voldaan:
– in een keer voor 15 januari van het nieuwe kalenderjaar, dan met 10% korting 
– of per maand (jaar bedrag gedeeld door 12) met automatische incasso.

Om gebruik te maken van automatische incasso is het nodig om een incassoformulier in te vullen, u kunt dit bij de leraren opvragen.

Inschrijfgeld: euro 10,-

Rabobank IBAN nummer: NL08 RABO 0137420587 t.n.v. Budo Ver. Dojo Saikoro


Dojo etiquette Saikoro
(huisregels)

1. Iedereen gedraagt zich respectvol naar iedereen, in woord en gebaar.
2. Dat betekent ook dat iedereen met iedereen moet kunnen trainen.
3. Iedereen traint in een goed gewassen en schoon pak, wit van kleur.
4. Iedereen wordt geacht te zorgen voor een goede persoonlijke hygiëne.
5. De nagels (voeten en handen) dienen kort geknipt te zijn om verwondingen bij elkaar te voorkomen.
6. De haren dienen schoon te zijn en bij lang haar in een staart gedragen te worden.
7. Horloges, ringen, kettingen, oorbellen, armbanden en andere sieraden zijn tijdens de training niet toegestaan. Ook dit is om verwondingen bij zichzelf en andere te voorkomen.
8. Dames/meisjes dragen onder het pak een effen wit T-shirt, heren/jongens dragen geen T-shirt onder het pak.
9. Bij het betreden van de dojo (trainingsruimte) groet men bij de deur.
10. Kom op tijd!
11. Het is niet toegestaan tijdens de les te eten.
12. Drinken tijdens de les mag alleen als de leraar het toestaat, het is niet toegestaan te drinken op de mat.
13. De mat mag alleen met blote voeten betreden worden.
14. De vereniging noch de leraren zijn verantwoordelijk voor de eigendommen van de leerlingen. Het is om die reden toegestaan de (waardevolle) spullen mee de zaal in te nemen.
15. Trainen geschiedt op eigen risico. Karate en Jiu-jitsu zijn contactsporten, er is altijd een kans op blessures.
16. De geleerde technieken mogen niet zomaar op straat worden toegepast. Door dit wel te doen loopt men het risico tot uitsluiting van de lessen of de vereniging. Indien noodzakelijk is zelfverdediging/lijfsbehoud natuurlijk wel toegestaan.
17. Bij wanordelijk of gevaarlijk gedrag in de les is de leraar bevoegd de leerling uit de les te verwijderen en bij aanhoudend wanordelijk of gevaarlijk gedrag zelfs de toegang tot de trainingen te ontzeggen. Dit laatste in overleg met het bestuur.
18. De lessen zijn enkel na overleg en met toestemming van de leraren door derden bij te wonen. Een eerste les mag er altijd gekeken worden.

Als wij ons allemaal aan deze regels houden zal het trainen bij de Dojo Saikoro leuk blijven! Wij gaan dan ook uit van ieders medewerking.


Veilig sporten

Binnen dojo Saikoro hechten we veel waarde aan een veilige sportomgeving. Huisregel 1 is voor ons: “Iedereen gedraagt zich respectvol naar iedereen, in woord en gebaar”. Dit verwachten we niet alleen van onze sporters, maar zeer zeker ook van onze vrijwilligers.

We hebben alle vertrouwen in onze vrijwilligers, mochten zich echter problemen voordoen waarbij sporters zich niet veilig voelen dan verwijzen we de sporters graag naar de vertrouwenspersonen van de JBN & KBN. Door dit buiten de sportvereniging te beleggen denken we dat er een zuiver proces is om dit soort situaties te behandelen.

Uiteraard hopen we dat iedereen zich zo vrij voelt om zaken altijd open te bespreken met één van de vrijwilligers of leden van het bestuur.

Links naar de vertouwenspersonen en verdere informatie over veilig sporten:
https://www.kbn.nl/vertrouwenscontactpersoon/
https://www.jbn.nl/kenniscentrum/veilig-sporten/seksuele-intimidatie-in-de-sport
https://nocnsf.nl/sport-en-integriteit


Downloads