Karate

Karate-do is een van de oudste krijgskunsten van de wereld. Het is ca. 2000 jaren begonnen bij de Chinese monnik Daruma Taishit. Op een gegeven moment bereikte het het eiland Okinawa alwaar het gedurende meer dan 1000 jaar geperfectioneerd werd naar een zelfverdedigingsmethode.

Tegelijkertijd verkreeg karate, in die tijd nog “Te Do” genoemd, een sterk filosofisch aspect (Do). In het begin van de twintigste eeuw bracht de van Okinawa afkomstige Gichin Funakoshi het karate naar het Japan waar het verder ontwikkeld werd.Zo werden ook ondermeer onderdelen van de Japanse krijgskunsten geïntegreerd. Midden jaren vijftig van de vorige eeuw werd de eerste karateorganisatie, de Japan Karate Association, opgericht. In 1957 vonden de eerste wedstrijden plaats.

Tegenwoordig is Karate wereldwijd verspreid en een ook goed georganiseerde sport geworden. De World Karate Federation (www.wkf.net is) is de officiële mondiale karate organisatie en wordt nu door de Internationale Olympische Commissie (www.olympic.org) erkend.

Binnen het karate in Nederland onderscheiden we drie invalshoeken van waaruit karate beoefend wordt:

1. Breedtesport (o.a. recreatief)
2. Zelfverdediging ( het oorspronkelijk technische doel, zie de eerste alinea)
3. Wedstrijdkarate (deelname aan Nationale- en internationale tournooien en kampioenschappen)

Bij Saikoro ligt de nadruk op het 1e en 2e aspect.

De karatetraining bij Saikoro is dan ook gefundeerd op de volgende 3 pijlers:

Kihon

Basistechnieken zoals trappen, stoten, slagen, standen, ademhaling, blokkeringen en verplaatsingen, worden getraind in de zogenaamde ‘kihon’.

Kata
Het kata is een onderdeel van het karate dat relatief vrij onbekend is. Toch hoort het net zo bij deze vechtkunst als het kumite, het tweegevecht. Kata is misschien nog het best te omschrijven als ‘alleengevecht’ of ‘schijngevecht’.

Oorspronkelijk werd het kata ontwikkeld als een manier om technieken te trainen en te perfectioneren. Ook het ritme en de ademhaling zijn belangrijk. Essentieel bij het kata is de uitstraling, de inleving in het gevecht; de karateka moet niet alleen een serie technieken uitvoeren, maar moet echt aan het vechten zijn.

De praktische toepassing van de kata’s levert stevige partneroefeningen op die dan ook met graagte getraind worden. De term ‘alleengevecht’ gaat dan zeker niet meer op.

Kumite
Onder dit trainingsonderdeel verstaat men het verrichten van gevechtshandelingen zowel aanvallend als verdedigend met een partner.

Bij Saikoro word het karate en jiu-jitsu getraind met een aantal specifieke aandachtspunten. Enerzijds lekker bezig zijn, gezondheid en het leegmaken van de geest maar anderzijds ook gericht op de praktische invulling. Doel is om op een gezonde manier je zelf geestelijk en fysiek weerbaar te maken.