Examens

EXAMENS Voor onze jeugd begint het laatste examen te naderen. Een waar we nog een keer willen knallen, maar ook met een traan naar toeleven.   Het idee is om de examens te houden op dinsdag 2 (karate) en vrijdag 5 juli (jiu jitsu).  Op 9 juli is dan de laatste (jeugd)les.   De laatste les zal een ouder-kindles zijn van 18:15 tot 19:15 en aansluitend zijn er wat kleine hapjes als een soort afscheid. Onze oudere leden zullen daar ook bij aanwezig zijn.  Aansluitend is het examen en sluit Saikoro haar deuren voor de jeugd en na de vakantie zullen alleen de…

Notulen Algemene Leden Vergadering 28-2-2024

Afgelopen woensdag hebben we een ledenvergadering om te stemmen over de opheffing van onze vereniging. Bij deze de notulen van deze vergadering:  Notulen ALV Saikoro 28-2-2024  Aanwezig: – 8 leden uit de volwassenen groep  Namens het bestuur: – Cor – Rogier – Sergio  1. Opening 19:08 uur 2. Jaarcijfers 2023 worden besproken. — a. De kascommissie heeft de stukken eerder al beoordeeld en heeft geen op- of aanmerkingen — b. De stukken zijn besproken en toegelicht. De ALV is akkoord en er wordt decharge verleend. 3. Er moet weer gestemd worden over het opheffen van de vereniging, omdat er op 14 februari niet voldoende opkomst was. Doel van het opheffen is om…

Opheffing vereniging

Beste leden en ouders van leden, Afgelopen woensdag hebben we een ledenvergadering om te stemmen over de opheffing van onze vereniging. Omdat voor deze stemming de vereiste aanwezigheid van 2/3 van de leden niet gehaald werd kon er formeel niet gestemd worden. De statuten schrijven voor dat er dan binnen 8 dagen tot 4 weken een nieuwe vergadering wordt uitgeschreven waarbij geen voorwaarden meer gelden voor de stemming anders dan een meerderheid van stemmen van de aanwezigen.Die vergadering al zijn op woensdag 28 februari 2024. Weer om 19:00 uur en wederom in de sportzaal waar we trainen. Naast het stemmen…

2024 laatste jaar Saikoro

Beste leden en ouders van leden, Inmiddels zitten we in november en hebben we moeten concluderen er geen interne opvolging gevonden is voor het lesgevend kader. Wij we moeten dan ook concluderen dat we naar het einde van het ‘tijdperk Saikoro’ toe moeten gaan werken. Hoewel daar ook bij ons de nodig emoties spelen moeten we ook een aantal concrete zaken benoemen. De jeugd Voor de jeugd zal Saikoro medio 2024 afgelopen zijn. We hebben dat bewust gekozen, omdat sportscholen en verenigingen hun nieuwe seizoen altijd na de zomervakantie starten. Zo kunnen de jeugdleden op tijd aansluiten bij een nieuwe…

Examens

Examens Deze week zijn er weer examens. De tijden op deze examendagen zullen dan iets afwijken. Dinsdag:Groep 1 (normaal 18:15-19:00): 18:15 tot 19:15Groep 2 (normaal 19:00-19:45): 19:15 tot 20:15Groep 3 (normaal vanaf 19.45) nu vanaf 20:15 Vrijdag:Groep 1 (normaal 18:00-18:45): 18:00 tot 19:00Groep 2 (normaal 18:45-19:30): 19:00 tot 20:00Groep 3 (normaal 19:30-21:00): 20:00 tot 21:00 Dinsdag is ook direct de laatste dag voor karate. De karateles van vrijdag komt te vervallen. Vanaf 15 juli is de sportschool dicht en begint de vakantie. Op 5 september beginnen de lessen weer. Fijne vakantie en hopelijk tot dan!

Contributieverhoging

Contributie In de afgelopen jaren heeft de sportzaalverhuurder regelmatig de huur verhoogd. Dojo Saikoro zag geen aanleiding om de contributie in die afgelopen jaren mee te verhogen. Nu heeft de sportzaalverhuurder besloten de huur van onze sportzaal “In de Breedte” voor het seizoen 2022/2023 wederom te verhogen. Helaas betekent deze nieuwe verhoging ook voor Dojo Saikoro een verhoging van de contributie vanaf 1 januari 2023. De voorwaarden van contributie betaling zijn niet gewijzigd. Contributie per 1 januari 2023 Jeugd tot 15 jaar1 maal trainen € 290 per jaar (€ 24,16 per maand)2 maal trainen € 387 per jaar (€ 32,25…

Examens en vakantie

We gaan weer in hoog tempo richting het einde van het jaar, dus examens en vakantie komen er aan.De examens zijn tevens de laatste lessen voor de vakantie. 13-12-2022 examen karate16-12-2022 examen jiu-jitsu De sportschool zal 17-12-2022 t/m 8-1-2023 dicht zijn.

Gezamenlijke les dinsdag 5 juli

Gezamenlijke lessen dinsdagKomende dinsdag hebben we de laatste les voor de zomervakantie; een gezamenlijke les voor de karate en jiu-jitsu leden. Jeugd 18:30 – 19:30Dit keer willen we een ander soort les doen dan normaal, namelijk een ouder-kind les. De ouders zien over het algemeen alleen hun kinderen trainen tijdens de examens. Het leek ons erg leuk om iedereen de kans te bieden om een keer een les samen met hun kind te doen. Kom dus lekker mee doen! Volwassenen (dinsdag om 19:45 groep en vrijdag 19:30 groep)De volwassenen zullen we helpen met hun ‘beach body’ en ze goed voorbereiden…

Examens!

Eindelijk zijn er weer examens! Deze zullen aankomende week plaatsvinden en wel op de volgende data en tijden: Karate: Dinsdag 28 juni Groep 1 (normaal 18.15-19.00): nu 18.15-19.15 Groep 2 (normaal 19.00-19.45): nu 19.15-20.15 Groep 3 (normaal vanaf 19.45): nu vanaf 20.15 Jiu-Jitsu: Vrijdag 1 juli Groep 1 (normaal 18.00-18.45): nu 18.00-19.00 Groep 2 (normaal 18.45-19.30): nu 19.00-20.00 Groep 3 (normaal 19.30-21.00): nu 20.00-21.00 Papa’s, mama’s, broertjes, zusjes, opa’s en oma’s zijn welkom om te kijken! Op dinsdag 5 juli zullen de laatste lessen van dit seizoen plaatsvinden. Meer informatie hierover volgt spoedig.

Geslaagden 1e dan examen

We zijn blij en trots om te melden dat twee van onze leden geslaagd zijn voor hun 1e dan examen! Robbert Cox – 1e dan jiu-jitsu – 11 juni 2022 Cor Verhoeven – 1e dan karate – 12 juni 2022 Beide hebben een fantastisch examen gelopen waar ze trots op mogen zijn. Ze hebben een stuk doorzettingsvermogen laten zien waar veel mensen een voorbeeld aan kunnen nemen!