Corona update – voorlopig stopzetten lessen tot 1-1-2021

Beste allemaal,

Allereerst, wij hopen dat het iedereen goed gaat. Zowel fysiek maar ook mentaal. Geluiden die ons bereiken is dat de ‘tweede golf’ toch een grotere belasting lijkt te zijn dat de eerste. Sterkte voor een ieder die dat nodig heeft en laten we hopen dat het snel veilig genoeg is om weer ouderwets te kunnen trainen.

In de afgelopen periode hebben wij vooral de jeugd les gegeven. De beperkingen die er waren voor de volwassenen gaven jammer genoeg enkel mogelijkheden waarin wij ons niet konden vinden.

Inmiddels is gebleken dat ook lesgeven aan de jeugd niet gevrijwaard is van risico’s. Eén van de leerlingen heeft een positieve coronatest gehad. Gelukkig zijn de gevolgen voor zover we nu kunnen zien meegevallen, de ouders van de kinderen die rechtstreeks betrokken zijn hebben wij individueel benaderd. Dat is de reden dat wij een registratie bijhouden bij binnenkomst. Het heeft ons, Rogier en Sergio, wel aan het denken gezet.

In geval van een gebleken besmetting van een van onze leerlingen heeft dat direct effect op ons. Los van de vraag hoe leuk wij testen vinden (daar zetten wij ons wel overheen) is de impact van de verbonden quarantaine, de onthouding van omgang met onze ouders en dergelijke erg groot. Wij zijn, hoewel gepassioneerd, ook maar vrijwilligers. In hoeverre willen wij ons blootstellen aan de eventuele risico’s.

Gelet op de recente gebeurtenis is deze vraag voor ons erg actueel geworden. De kans op besmetting achten wij niet direct erg groot, maar het risico van quarantaine al aanzienlijk groter. De conclusie die wij elk afzonderlijk trokken is dat wij dit risico niet willen en kunnen nemen op dit moment.

Met spijt in ons hart hebben wij het besluit genomen om alle lessen (dus jeugd en volwassenen) in elk geval tot 1 januari 2021 te staken. We beseffen ons dat we daarmee veel van jullie (kinderen) teleurstellen, maar we zien in redelijkheid voor ons geen andere oplossing.

Uiteraard hebben we ons ook gevraagd of we dat kunnen compenseren en hebben besloten dat over de maanden december wij voor alle leden de contributie terugbetalen of niet incasseren. Eventuele verdere gevolgen zullen we de komende weken bespreken en later communiceren.

Uiteraard zullen we jullie tijdig informeren hoe we in 2021 eventueel weer verder kunnen en zullen gaan.

Tot die tijd alle goeds, ondanks de maatregelen mooie feestdagen en vooral: blijf gezond!

Met vriendelijke groet,

Sergio Schouten
Rogier van der Peijl
Cor Verhoeven

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *