Notulen Algemene Leden Vergadering 28-2-2024

Afgelopen woensdag hebben we een ledenvergadering om te stemmen over de opheffing van onze vereniging. Bij deze de notulen van deze vergadering: 
 
Notulen ALV Saikoro 28-2-2024 
 
Aanwezig: 
– 8 leden uit de volwassenen groep 
 
Namens het bestuur: 
– Cor 
– Rogier 
– Sergio 
 
1. Opening 19:08 uur 
2. Jaarcijfers 2023 worden besproken. 
— a. De kascommissie heeft de stukken eerder al beoordeeld en heeft geen op- of aanmerkingen 
— b. De stukken zijn besproken en toegelicht. De ALV is akkoord en er wordt decharge verleend. 
3. Er moet weer gestemd worden over het opheffen van de vereniging, omdat er op 14 februari niet voldoende opkomst was. Doel van het opheffen is om de vereniging formeel te sluiten aangezien er vanaf 1-1-2025 geen lesgevend kader en bestuurders meer zijn.  
— a. 14 februari 2024 is dit genotuleerd en aansluitend verzonden. 
— b. Op 28 februari werd het voorstel tot opheffen met een 100% meerderheid aangenomen. 
4. Vragen over afscheidsmomentje. We gaan wel een moment maken, maar die zal voor de jeugd anders en op een ander moment zijn dan de volwassenen. 
5. 19:20 uur sluiting 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *