Opheffing vereniging

Beste leden en ouders van leden,

Afgelopen woensdag hebben we een ledenvergadering om te stemmen over de opheffing van onze vereniging. Omdat voor deze stemming de vereiste aanwezigheid van 2/3 van de leden niet gehaald werd kon er formeel niet gestemd worden.

De statuten schrijven voor dat er dan binnen 8 dagen tot 4 weken een nieuwe vergadering wordt uitgeschreven waarbij geen voorwaarden meer gelden voor de stemming anders dan een meerderheid van stemmen van de aanwezigen.
Die vergadering al zijn op woensdag 28 februari 2024. Weer om 19:00 uur en wederom in de sportzaal waar we trainen.

Naast het stemmen over de opheffing zullen ook de jaarcijfers van 2023 worden besproken en andere zaken die horen bij een ALV.

Goed om te vermelden is dat de aanwezigen vandaag al aangaven het jammer te vinden dat de vereniging stopt maar dat zij begrip hebben voor de beslissingen en dat zij op de volgende vergadering voornemens zijn voor het opheffen te stemmen.

Met vriendelijke groet,

Cor Verhoeven
Rogier van der Peijl
Sergio Schouten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *