Corona update 6 november 2021

Beste leden e/o ouders van leden,

Voor de binnensporten gelden nu ook de regels die al langer gelden voor de horeca en cultuur. Het coronatoegangsbewijs is vanaf 6 november ook verplicht voor ons als sportvereniging. Als vereniging hechten wij veel waarde aan een goede gezondheid van elke sporter/lid en streven wij ernaar ook tijdens de sportbeoefening de gezondheid van elkaar te respecteren en niet te verslechteren. Om dat te bereiken zorgen wij voor een goede en veilige oefenomgeving.

Wat betekenen de verzwaringen voor ons?

  • Voor de jeugd betekent het dat de ouders/verzorgers de kinderen kunnen brengen en afhalen. Het blijven wachten in de kleedkamer, of aanwezig zijn in de zaal is helaas niet mogelijk.
  • De jeugdleden kunnen normaal blijven sporten en hoeven niet gevaccineerd te zijn, ook een negatief coronatestresultaat is niet nodig.
  • De leden van 18 jaar en ouder dienen te beschikken over een vaccinatiebewijs, of een negatief coronatestresultaat dat niet ouder is dan 24 uur. Daarnaast dient eenieder een geldig ID-bewijs te kunnen tonen.

Wij realiseren ons dat er mogelijk leden/sporters zijn die zich om voor hen belangrijke redenen niet willen laten vaccineren. Dat respecteren wij, het gevolg van een dergelijk besluit is echter wel dat voor toegang tot de dojo een negatief coronatestresultaat noodzakelijk is. Bij afwezigheid van de vereisten is de toegang tot de dojo niet mogelijk.

Wij vertrouwen erop dat eenieder wil meewerken aan een veilig en gezond sportklimaat in en rond onze dojo en dat ook doet bij de beoefening van onze sporten.

Met vriendelijke groet,

Sergio Schouten,
Rogier van der Peijl,
Cor Verhoeven

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *